Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa dodjele poticajnih sredstava za razvoj malog gospodarstva u 2019.g.Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa dodjele poticajnih sredstava za razvoj malog gospodarstva u 2019.g.