Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Šibensko-kninske županije za 2019.g.Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Šibensko-kninske županije za 2019.g.