Zaključak o privremenom zastupniku - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja stambene i pomoćne zgrade, k.o. IvoševciZaključak o privremenom zastupniku - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja stambene i pomoćne zgrade, k.o. Ivoševci