Uređenje zelene površine sa sanitarijama i pješačko-kolne staze/prilaz, k.o. OklajUređenje zelene površine sa sanitarijama i pješačko-kolne staze/prilaz, k.o. Oklaj