Obavijest i poziv kandidatima oglasa za višeg stručnog suradnika za pomorsko dobro i koncesije Obavijest i poziv kandidatima oglasa za višeg stručnog suradnika za pomorsko dobro i koncesije