Lokacijska dozvola - Zahvat u prostoru: Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) - raskrižje državne ceste DC121 i županijske ceste ŽC6250, k.o. Murter-BetinaLokacijska dozvola - Zahvat u prostoru: Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) - raskrižje državne ceste DC121 i županijske ceste ŽC6250, k.o. Murter-Betina