Lokacijska dozvola - Zahvat u prostoru: Rekonstrukcija dijela državne ceste D8 kroz Vodice, infrastrukturne namjeneLokacijska dozvola - Zahvat u prostoru: Rekonstrukcija dijela državne ceste D8 kroz Vodice, infrastrukturne namjene