Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene sa pomoćnom namjenom, k.o. VodiceJavni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene sa pomoćnom namjenom, k.o. Vodice