Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu koja se nalazi na k.č.br. 852/4 k.o. Gornje Vinovo Gornje VinovoJavni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu koja se nalazi na k.č.br. 852/4 k.o. Gornje Vinovo Gornje Vinovo