Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu koja se nalazi na k.č.br. 586/1,601/2,601/3,1451/3 k.o. KljučJavni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu koja se nalazi na k.č.br. 586/1,601/2,601/3,1451/3 k.o. Ključ