Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu koja se nalazi na dijelovima k.č.br. 482,484,485,486,*52/1,*52/3,*53/1,*53/2 k.o. LjubostinjeJavni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu koja se nalazi na dijelovima k.č.br. 482,484,485,486,*52/1,*52/3,*53/1,*53/2 k.o. Ljubostinje