Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni potvrde glavnog projekta, za zahvat u prostoru - Izgradnja uređaja za pročišćavanja otpadnih voda Grada Knina, k.o. KninJavni poziv - Postupak izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni potvrde glavnog projekta, za zahvat u prostoru - Izgradnja uređaja za pročišćavanja otpadnih voda Grada Knina, k.o. Knin