Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Rogoznica- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda "Rogoznica"Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Rogoznica- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda "Rogoznica"