Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija dijela postojeće ceste D 59 u Đevrskama odvojak za Roški slap, Općina KistanjeJavni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija dijela postojeće ceste D 59 u Đevrskama odvojak za Roški slap, Općina Kistanje