Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Kanalizacijski sustav Vodice – Tribunj – Srima – Crpna stanica Vodice 5 i Račice s kanalima pripadajućeg slivnog područjaJavni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Kanalizacijski sustav Vodice – Tribunj – Srima – Crpna stanica Vodice 5 i Račice s kanalima pripadajućeg slivnog područja