Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnju prometnice-ulice „Dubravka Horvatića“ te fekalne i oborinske odvodnje u KninuJavni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnju prometnice-ulice „Dubravka Horvatića“ te fekalne i oborinske odvodnje u Kninu