Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Kalun - industrijska zona 1. faza, k.o. DrnišJavni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Kalun - industrijska zona 1. faza, k.o. Drniš