Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja trafo stanice 10(20)/0,4 kV „Roški Slap“ s priključnim 10(20) kV nadzemnim vodom, k.o. Bogatić MiljevačkiJavni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja trafo stanice 10(20)/0,4 kV „Roški Slap“ s priključnim 10(20) kV nadzemnim vodom, k.o. Bogatić Miljevački