Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja nerazvrstane prometnice u gradu Vodicama, k.o. VodiceJavni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja nerazvrstane prometnice u gradu Vodicama, k.o. Vodice