Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja nerazvrstane prometnice "Put Glavičice" u Primoštenu, k.o. PrimoštenJavni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja nerazvrstane prometnice "Put Glavičice" u Primoštenu, k.o. Primošten