Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja građevine energetskog sustava proizvodnje električne energije - trafostanica "Jazine 2"Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja građevine energetskog sustava proizvodnje električne energije - trafostanica "Jazine 2"