Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Infrastrukturne namjene, energetskog sustava - TS 10(20)/0,4 kV "RAŽANJ 2"Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Infrastrukturne namjene, energetskog sustava - TS 10(20)/0,4 kV "RAŽANJ 2"