Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Infrastrukturne namjene, energetskog sustava - TS 10 (20)/0,4 kV "SIRKOVINA" sa priključnim 10(20) kV vodomJavni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Infrastrukturne namjene, energetskog sustava - TS 10 (20)/0,4 kV "SIRKOVINA" sa priključnim 10(20) kV vodom