Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - "Malo Zečevo 2" S priključnim kabelskim vodom I 0,4 kV mrežomJavni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - "Malo Zečevo 2" S priključnim kabelskim vodom I 0,4 kV mrežom