Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje energetskog sustava prijenosa električne energije - Kabelski vod 10(20) kV TS "Kopača 2" - TS "Jadran", k.o. RogoznicaJavni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje energetskog sustava prijenosa električne energije - Kabelski vod 10(20) kV TS "Kopača 2" - TS "Jadran", k.o. Rogoznica