Lokacijska dozvola - Zahvat u prostoru: Gospodarske namjene, djelatnosti akvakulture, marikulture i uzgajališta - uzgajalište ribe i školjkaša, kod otoka Lokruma (Tribunj)Lokacijska dozvola - Zahvat u prostoru: Gospodarske namjene, djelatnosti akvakulture, marikulture i uzgajališta - uzgajalište ribe i školjkaša, kod otoka Lokruma (Tribunj)