Javni poziv - Postupak izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja plinskog distribucijskog sustava grada Drniša, k.o. DrnišJavni poziv - Postupak izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja plinskog distribucijskog sustava grada Drniša, k.o. Drniš