Javni poziv - Postupak izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija i dogradnja proizvodnog pogona TOF-a u Drnišu, k.o. DrnišJavni poziv - Postupak izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija i dogradnja proizvodnog pogona TOF-a u Drnišu, k.o. Drniš