Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Uklanjanje građevine stambene namjene, građenje građevine stambene namjene - zamjenska građevina, k.o. RogoznicaJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Uklanjanje građevine stambene namjene, građenje građevine stambene namjene - zamjenska građevina, k.o. Rogoznica