Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Trafostanice TS10(20)/0, 42 kV „Krka 1“ sa priključnim vodom10(20) kV i niskonaponskom mrežom 0,42 kV, k.o. KistanjeJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Trafostanice TS10(20)/0, 42 kV „Krka 1“ sa priključnim vodom10(20) kV i niskonaponskom mrežom 0,42 kV, k.o. Kistanje