Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Stambena građevina na k.č. 656/2 k.o. Velika GlavaJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Stambena građevina na k.č. 656/2 k.o. Velika Glava