Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija stambene građevine (nadogradnja) - jedna stambena jedinica, k.o. JezeraJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija stambene građevine (nadogradnja) - jedna stambena jedinica, k.o. Jezera