Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija postojećeg objekta (staro kino), k.o. DrnišJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija postojećeg objekta (staro kino), k.o. Drniš