Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija postojeće građevine, nadogradnja drugog kata i dogradnja vanjskog stubišta, k.o. SevidJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija postojeće građevine, nadogradnja drugog kata i dogradnja vanjskog stubišta, k.o. Sevid