Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine stambene namjene, k.o. Sevid RogoznicaJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine stambene namjene, k.o. Sevid Rogoznica