Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine stambene namjene i građenje građevina stambene namjene, pomoćne građevine, k.o. SevidJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine stambene namjene i građenje građevina stambene namjene, pomoćne građevine, k.o. Sevid