Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine stambene namjene, formiranje građevne čestice, k.o. SevidJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine stambene namjene, formiranje građevne čestice, k.o. Sevid