Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine stambene namjene (dogradnja i nadogradnja), sa tri stambene jedinice, k.o. RogoznicaJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine stambene namjene (dogradnja i nadogradnja), sa tri stambene jedinice, k.o. Rogoznica