Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine, prometnog sustava cestovnog prometa raskrižja županijske ceste u Dubravicama, k.o. DubraviceJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine, prometnog sustava cestovnog prometa raskrižja županijske ceste u Dubravicama, k.o. Dubravice