Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine (nadogradnja) stambene namjene - jednoobiteljska građevina - dvije stambene jedinice, k.o. VodiceJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine (nadogradnja) stambene namjene - jednoobiteljska građevina - dvije stambene jedinice, k.o. Vodice