Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine (nadogradnja) stambene namjene, građenje pomoćne građevine - ljetna kuhinja, k.o. SevidJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine (nadogradnja) stambene namjene, građenje pomoćne građevine - ljetna kuhinja, k.o. Sevid