Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa raskrižje županijske ceste ŽC6074, ŽC6075 i nerazvrstane ceste u Dubravicama, k.o. DubraviceJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa raskrižje županijske ceste ŽC6074, ŽC6075 i nerazvrstane ceste u Dubravicama, k.o. Dubravice