Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine, dogradnja stubišta i nadogradnja prvog i drugog kata nad postojećim suterenom i prizemljem, k.o. RogoznicaJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine, dogradnja stubišta i nadogradnja prvog i drugog kata nad postojećim suterenom i prizemljem, k.o. Rogoznica