Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine (dogradnja) stambene namjene, k.o. Murter BetinaJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine (dogradnja) stambene namjene, k.o. Murter Betina