Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine (dogradnja) gospodarske namjene - hale za obradu kamena, k.o. RačiceJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine (dogradnja) gospodarske namjene - hale za obradu kamena, k.o. Račice