Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija, dogradnju i nadogradnju stambenog objekta, k.o. Pakovo SeloJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija, dogradnju i nadogradnju stambenog objekta, k.o. Pakovo Selo