Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija dijela lokalne ceste LC65026, dionica LC65038 PAMUČARI - ŽC6074 BRATIŠKOVCI, k.o. Velika Glava Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija dijela lokalne ceste LC65026, dionica LC65038 PAMUČARI - ŽC6074 BRATIŠKOVCI, k.o. Velika Glava