Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija dijela lokalne ceste LC 65011, k.o. Kninsko PoljeJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija dijela lokalne ceste LC 65011, k.o. Kninsko Polje