Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Pirovac-Tisno–Jezera, - odvodnja i vodoopskrba naselja PirovacJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Pirovac-Tisno–Jezera, - odvodnja i vodoopskrba naselja Pirovac