Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja stambeno-gospodarskog sklopa na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, k.o. PrimoštenJavni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja stambeno-gospodarskog sklopa na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, k.o. Primošten